AMAZING ART

  • Liên hệ chúng tôi

    0978801111
  • Miễn phí giao hàng

    khi hóa đơn trên 500.000 VNĐ

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA TRANH CANVAS AMAZING ART

1. Giới thiệu về Chính sách Bảo mật của Tranh canvas Amazing Art

1.1. Tại Tranh Canvas AMAZING ART, chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các luật bảo vệ dữ liệu / quyền riêng tư được áp dụng cho chúng tôi.

1.2. Trong quá trình cung cấp cho bạn các dịch vụ, thông tin, tính năng và / hoặc chức năng (“Dịch vụ”) trên hoặc quyền truy cập vào Nền tảng (như được định nghĩa trong Điều khoản và Điều kiện), chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và / hoặc xử lý dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của bạn.

1.3. Chính sách Quyền riêng tư này tồn tại để giúp bạn biết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và / hoặc xử lý dữ liệu mà chúng tôi thu thập và nhận được trong quá trình cung cấp Dịch vụ hoặc quyền truy cập vào Nền tảng cho bạn, một người dùng Nền tảng. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này.

1.4. Điều quan trọng là bạn phải đọc Chính sách quyền riêng tư này cùng với bất kỳ thông báo hiện hành nào khác mà chúng tôi có thể cung cấp trong những trường hợp cụ thể khi chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân về bạn, để bạn biết đầy đủ về cách thức và lý do chúng tôi đang sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Chính sách Bảo mật này bao gồm những điều sau:

1. Giới thiệu về Chính sách Bảo mật của Tranh canvas Amazing Art

2. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn

3. Sử dụng và Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân

4. Rút lại Đồng ý Tiếp tục Sử dụng, Tiết lộ, Lưu trữ và / hoặc Xử lý Dữ liệu Cá nhân

5. Phương pháp cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn

6. Đánh giá dữ liệu cá nhân của bạn

7. Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

8. Thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân

9. Người chưa thành niên

10. Thu thập dữ liệu máy tính

11. Quyền Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Amazing Art

12. Trang web của bên thứ ba

13. Đơn vị Thu thập và Quản lý Dữ liệu Cá nhân

14. Câu hỏi, phản hồi, quan tâm, đề xuất hoặc khiếu nại

1.5. BẰNG CÁCH NHẤP VÀ KIỂM TRA “THANH TOÁN”, “TÔI ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA AMAZING ART”, “TÔI ĐỒNG Ý VÀ ĐỒNG Ý VỚI VIỆC THU THẬP, SỬ DỤNG, CÔNG BỐ, LƯU TRỮ VÀ / HOẶC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA TÔI CHO CÁC MỤC ĐÍCH ĐƯỢC nêu trong và THEO ĐIỀU KHOẢN CỦA, CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ CỦA AMAZING ART ”HOẶC CÁC BÁO CÁO TƯƠNG TỰ CÓ TẠI TRANG THÔNG TIN THANH TOÁN, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VÀ HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY VÀ BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý VÀ / HOẶC THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ ĐƯỢC MÔ TẢ VÀ THEO ĐIỀU KHOẢN TẠI ĐÂY.

1.6. Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào chúng tôi thực hiện đối với Chính sách quyền riêng tư này trong tương lai sẽ được đăng trên trang này và chỉ dành cho những thay đổi quan trọng (khi thích hợp và / hoặc được phép theo luật địa phương), được thông báo cho bạn, sau khi bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, quyền truy cập vào Nền tảng hoặc việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả việc đặt hàng trên Nền tảng, sẽ cấu thành sự thừa nhận và chấp nhận của bạn đối với những thay đổi mà chúng tôi thực hiện đối với Chính sách quyền riêng tư này. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để xem bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này.

1.7. Chính sách Bảo mật này áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản đồng ý khác áp dụng liên quan đến việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và không nhằm mục đích ghi đè chúng trừ khi chúng tôi nêu rõ ràng khác .

2. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn

2.1. Dữ liệu Cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào, cho dù được ghi lại ở dạng vật chất hay không, từ đó danh tính của một cá nhân là rõ ràng hoặc có thể được xác nhận một cách hợp lý và trực tiếp bởi thực thể nắm giữ thông tin hoặc khi được đặt cùng với các thông tin khác sẽ trực tiếp, gián tiếp, và chắc chắn xác định một cá nhân.

2.2. Trong quá trình bạn sử dụng Nền tảng và cung cấp Dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn, có thể bao gồm:

a. Dữ liệu nhận dạng, chẳng hạn như họ và tên;

b. Dữ liệu liên hệ, chẳng hạn như địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại;

c. Dữ liệu giao dịch, chẳng hạn như chi tiết về các đơn đặt hàng và thanh toán đến và đi từ bạn, cũng như các chi tiết khác về các sản phẩm và Dịch vụ mà bạn đã mua hoặc nhận được thông qua Nền tảng;

e. Dữ liệu kỹ thuật, chẳng hạn như địa chỉ giao thức internet (IP), dữ liệu đăng nhập của bạn, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, các loại và phiên bản trình cắm của trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng, danh tính thiết bị di động quốc tế, số nhận dạng thiết bị, v.v. thông tin và công nghệ trên các thiết bị bạn sử dụng để truy cập Nền tảng;

f. Dữ liệu hồ sơ, chẳng hạn như các giao dịch mua hoặc đơn đặt hàng do bạn thực hiện, sở thích, phản hồi và phản hồi khảo sát của bạn;

g. Dữ liệu sử dụng, chẳng hạn như thông tin về cách bạn sử dụng Nền tảng, sản phẩm và Dịch vụ hoặc xem bất kỳ nội dung nào trên Nền tảng;

h. Dữ liệu vị trí, chẳng hạn như khi bạn chụp và chia sẻ vị trí của mình với chúng tôi dưới dạng ảnh hoặc video và tải nội dung đó lên Nền tảng;

i. Dữ liệu sinh trắc học, chẳng hạn như tệp giọng nói khi bạn sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói của chúng tôi cũng như các đặc điểm khuôn mặt và cơ thể khác cũng như giọng nói của chính bạn và / hoặc những người khác có trong video của bạn khi bạn tải video lên Nền tảng; và

j. Dữ liệu tiếp thị và truyền thông, chẳng hạn như sở thích của bạn trong việc nhận tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba của chúng tôi và sở thích giao tiếp của bạn.

2.3. Trong quá trình bạn sử dụng Nền tảng và cung cấp Dịch vụ, chúng tôi có thể nhận dữ liệu cá nhân từ bạn trong các trường hợp sau:

a. Khi bạn đăng ký bất kỳ Dịch vụ nào hoặc mua bất kỳ sản phẩm nào có sẵn trên Nền tảng;

b. Khi bạn sử dụng bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào có sẵn trên Nền tảng hoặc Dịch vụ;

c. Khi bạn ghi lại bất kỳ nội dung nào do người dùng tạo được tải lên trên Nền tảng;

d. Khi bạn sử dụng chức năng trò chuyện trên Nền tảng;

e. Khi bạn đăng ký các ấn phẩm hoặc tài sản tiếp thị của chúng tôi;

f. Khi bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc chiến dịch nào trên Nền tảng;

g. Khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình trên Nền tảng hoặc tương tác với chúng tôi thông qua dịch vụ hoặc ứng dụng bên ngoài, chẳng hạn như Facebook hoặc Google;

h. Khi bất kỳ người dùng nào khác của Nền tảng đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung bạn đã tải lên trên Nền tảng hoặc khi bạn đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung của người dùng khác đã tải lên Nền tảng;

i. Khi bên thứ ba khiếu nại bạn hoặc nội dung bạn đã đăng trên Nền tảng;

j. Khi bạn tương tác với chúng tôi ngoại tuyến, kể cả khi bạn tương tác với các đại lý dịch vụ khách hàng thuê ngoài của chúng tôi.

2.4. Trong quá trình bạn sử dụng Nền tảng và cung cấp Dịch vụ, bạn hoàn toàn đồng ý với việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn từ bên thứ ba cho Tranh canvas Amazing Art cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.

2.5. Bạn chỉ phải gửi dữ liệu cá nhân chính xác và không gây hiểu lầm, đồng thời bạn phải cập nhật và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ có quyền yêu cầu cung cấp tài liệu để xác minh dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp như một phần của quy trình xác minh khách hàng của chúng tôi.

2.6. Chúng tôi sẽ chỉ có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn nếu bạn tự nguyện gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi hoặc nếu được cung cấp theo Chính sách bảo mật này. Rất tiếc, nếu bạn chọn không gửi dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi hoặc sau đó rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn Dịch vụ hoặc quyền truy cập vào Nền tảng.

2.7. Bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của bạn đã gửi cho chúng tôi bất kỳ lúc nào như được mô tả bên dưới.

2.8. Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã có được sự đồng ý, giấy phép và quyền cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi và để chúng tôi thu thập, lưu trữ , sử dụng và tiết lộ dữ liệu đó theo Chính sách Bảo mật này.

2.9. Nếu bạn đăng ký trở thành người dùng trên Nền tảng của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội của bạn hoặc liên kết tài khoản Tranh canvas Amazing Art với tài khoản mạng xã hội của bạn hoặc sử dụng một số tính năng mạng xã hội khác của Tranh canvas Amazing Art, chúng tôi có thể truy cập dữ liệu cá nhân về bạn mà bạn đã tự nguyện cung cấp cho mạng xã hội của mình nhà cung cấp phương tiện theo chính sách của nhà cung cấp và chúng tôi sẽ quản lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật này.

3. Sử dụng và Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân

3.1. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc thông qua các bên thứ ba có thể được chúng tôi sử dụng hoặc chia sẻ hoặc chuyển giao cho các bên thứ ba (bao gồm các công ty liên quan, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và nhà cung cấp dịch vụ của họ và các công ty liên quan, các công ty ở cả trong và ngoài nhà của bạn quốc gia, người bán bên thứ ba và người dùng khác), cho các mục đích nhất định, có thể bao gồm những điều sau:

a. Để hỗ trợ bạn sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Nền tảng,

b. Để trả lời các truy vấn, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của bạn, cho dù trực tiếp hoặc thông qua các đại lý dịch vụ khách hàng thuê ngoài của chúng tôi;

c. Để xử lý các đơn đặt hàng bạn gửi qua Nền tảng (các khoản thanh toán mà bạn thực hiện thông qua Nền tảng cho các sản phẩm, cho dù được bán bởi chúng tôi hay người bán bên thứ ba, sẽ được xử lý bởi đại lý của chúng tôi);

d. Để phân phối các sản phẩm bạn đã mua thông qua Nền tảng, cho dù được bán bởi chúng tôi hay người bán bên thứ ba. Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba để giao sản phẩm cho bạn (ví dụ: chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi), cho dù sản phẩm được chúng tôi hay người bán bên thứ ba bán thông qua Nền tảng;

e. Để cập nhật cho bạn về việc phân phối các sản phẩm, cho dù được bán thông qua Nền tảng bởi chúng tôi hay người bán bên thứ ba và cho mục đích hỗ trợ khách hàng;

f. So sánh thông tin và xác minh với bên thứ ba để đảm bảo rằng thông tin là chính xác;

g. Để xác định danh tính của bạn cho các mục đích phát hiện gian lận;

h. Để quản lý tài khoản của bạn (nếu có) với chúng tôi;

i. Để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán bạn thực hiện trực tuyến;

j. Để kiểm tra việc tải xuống dữ liệu từ Nền tảng;

k. Để cải thiện bố cục hoặc nội dung của các trang trong Nền tảng và tùy chỉnh chúng cho người dùng;

l. Để xác định khách truy cập trên Nền tảng;

m. Để thực hiện nghiên cứu về nhân khẩu học và hành vi của người dùng của chúng tôi;

n. Để cung cấp cho bạn thông tin mà chúng tôi cho rằng bạn có thể thấy hữu ích hoặc những gì bạn yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của người bán bên thứ ba hoặc của chúng tôi, miễn là bạn đã cho biết rằng bạn không phản đối việc được liên hệ vì những mục đích này;

o. Để hiển thị tên, tên người dùng hoặc hồ sơ của bạn trên Nền tảng;

p. Để cho phép những người dùng khác xác định bạn (thông qua “Tìm bạn bè của tôi” hoặc bất kỳ chức năng tương tự nào khác) với tư cách là người dùng Dịch vụ, để cho phép bạn tìm những người dùng khác và kết nối với họ trên Nền tảng và hỗ trợ chức năng xã hội hóa của các Dịch vụ;

q. Để quảng bá Dịch vụ và sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như nội dung do người dùng tạo (bao gồm cả nội dung video) mà bạn có thể chọn tải lên hoặc phát trên Nền tảng của chúng tôi và sẽ có thể đánh giá được trên internet và có thể được chia sẻ bởi công chúng ( phần sau không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi), như một phần của các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị của chúng tôi để quảng bá Nền tảng;

r. Để xử lý mọi khiếu nại, phản hồi, hành động thực thi và yêu cầu gỡ xuống liên quan đến bất kỳ nội dung nào bạn đã tải lên Nền tảng;

s Để hiển thị trên bảng điểm trên Nền tảng liên quan đến các chiến dịch, trò chơi di động hoặc bất kỳ hoạt động nào khác;

t. Để lấy thêm các thuộc tính liên quan đến bạn dựa trên dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp (cho dù cho chúng tôi hay bên thứ ba), nhằm cung cấp cho bạn nhiều thông tin được nhắm mục tiêu và / hoặc có liên quan;

u. Thỉnh thoảng gửi cho bạn các tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ của người bán của chúng tôi hoặc bên thứ ba (trừ khi bạn chọn từ chối nhận các tài liệu này); và

v. Chúng tôi cũng có thể tiến hành các quy trình ra quyết định tự động phù hợp với bất kỳ mục đích nào trong số này.

3.2. Để tránh nghi ngờ, bạn xác nhận và đồng ý cho Tranh canvas Amazing Art chia sẻ thông tin ẩn danh như trong các trường hợp sau:

a. Thông tin tổng hợp. Chúng tôi có thể tiến hành các dự án phân tích dữ liệu chung với các nhà cung cấp bên thứ ba được chọn sử dụng thông tin ẩn danh để dự đoán sở thích của người dùng và cung cấp cho người dùng thông tin được nhắm mục tiêu và / hoặc có liên quan hơn dựa trên thông tin tổng hợp về các hoạt động của người dùng đó bên ngoài Nền tảng

b. Quảng cáo dựa trên hành vi. Chúng tôi có thể hợp tác với các bên thứ ba được chọn bằng cách sử dụng thông tin ẩn danh để tạo ra một số mô hình nhất định sẽ hỗ trợ quảng cáo chính xác hơn cho những người dùng được chọn.

3.3. Trong các trường hợp ngoại lệ, chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, chẳng hạn như khi có căn cứ để tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa đến tính mạng hoặc sức khỏe, hoặc cho mục đích thực thi pháp luật, hoặc để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định và các yêu cầu.

3.4. Chúng tôi có thể chia sẻ và cho phép chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba và các chi nhánh của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào nêu trên, có thể bao gồm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng Dịch vụ của bạn, hoàn thành giao dịch với bạn, quản lý tài khoản của bạn và mối quan hệ của chúng tôi với bạn, tiếp thị và thực hiện bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định và yêu cầu nào mà chúng tôi cho là cần thiết. Khi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với họ, chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các bên thứ ba và các chi nhánh của chúng tôi giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào họ cần dữ liệu cá nhân của bạn để đạt được các mục đích nêu trên.

4. Rút lại Đồng ý Tiếp tục Sử dụng, Tiết lộ, Lưu trữ và / hoặc Xử lý Dữ liệu Cá nhân

4.1. Bạn có thể thông báo về việc rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào và theo cách thức đã nêu ở trên vào bất kỳ lúc nào.

4.2. Xin lưu ý rằng nếu bạn thông báo về việc rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích và cách thức như đã nêu ở trên, chúng tôi có thể không có tư cách tiếp tục cung cấp Dịch vụ cho bạn hoặc thực hiện theo bất kỳ hợp đồng nào mà chúng tôi có với bạn, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung cấp Dịch vụ hoặc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn. Các quyền hợp pháp và biện pháp khắc phục của chúng tôi được bảo lưu rõ ràng trong trường hợp như vậy.

5. Phương pháp cập nhật Dữ liệu Cá nhân của Bạn

5.1. Điều quan trọng là dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi phải chính xác và đầy đủ để bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng và để chúng tôi cung cấp Dịch vụ. Bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về những thay đổi đối với dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc trong trường hợp bạn tin rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu lầm hoặc lỗi thời.

5.2. Chúng tôi thực hiện các bước để chia sẻ cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba và các chi nhánh của chúng tôi mà chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nếu dữ liệu cá nhân của bạn vẫn cần thiết cho các mục đích nêu trên.

6. Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

6.1. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý, sao chép, sửa đổi, xử lý, mất mát, lạm dụng, sửa đổi hoặc các rủi ro tương tự, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp hành chính, vật lý và kỹ thuật thích hợp như:

a. Hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân đối với những cá nhân yêu cầu quyền truy cập;

b. Bảo trì các sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép; và

c. Sử dụng công nghệ mã hóa 128-bit SSL (lớp cổng bảo mật) khi xử lý thông tin tài chính của bạn.

6.2. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng không có phương thức truyền tải nào qua internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử là hoàn toàn an toàn. Mặc dù không thể đảm bảo an ninh, nhưng chúng tôi cố gắng bảo vệ an toàn thông tin của bạn và liên tục xem xét và nâng cao các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi.

8. Thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân

8.1. Không ảnh hưởng đến các điều khoản và điều kiện khác được cung cấp dưới đây, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi bạn yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn với chúng tôi.

8.2. Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là chúng tôi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc có liên quan cho các mục đích mà dữ liệu được thu thập.

8.3. Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc xóa các phương tiện mà dữ liệu có thể được liên kết với bạn, ngay khi có thể cho rằng việc lưu giữ đó không còn phục vụ cho các mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập và không còn còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.

9. Người chưa thành niên

9.1. Tranh canvas Amazing Art không bán các sản phẩm do trẻ vị thành niên mua (được xác định dựa trên luật hiện hành), cũng như không có ý định cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào hoặc việc sử dụng Nền tảng cho trẻ vị thành niên. Chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến trẻ vị thành niên.

9.2. Bạn xác nhận và đảm bảo rằng bạn trên độ tuổi thiểu số và bạn có khả năng hiểu và chấp nhận các điều khoản của Chính sách bảo mật này. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn chỉ có thể sử dụng Nền tảng của chúng tôi khi có sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ.

9.3. Với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép trẻ vị thành niên do bạn chăm sóc gửi dữ liệu cá nhân cho Tranh canvas Amazing Art. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân đó của trẻ vị thành niên bị tiết lộ cho Tranh canvas Amazing Art, theo đây bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên và chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư này và chịu trách nhiệm về hành động của trẻ.

9.4. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng trái phép Dịch vụ trên Nền tảng của chính bạn, người dùng thay mặt bạn hoặc bất kỳ người dùng trái phép nào. Bạn có trách nhiệm đưa ra quyết định sáng suốt của riêng mình về việc sử dụng Dịch vụ trên Nền tảng và thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn bất kỳ hành vi lạm dụng Dịch vụ nào trên Nền tảng.

10. Thu thập dữ liệu máy tính

10.1. Chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ tương tự khác để lưu trữ dữ liệu nhằm giúp cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn, nhanh hơn, an toàn hơn và được cá nhân hóa khi bạn sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập Nền tảng.

10.2. Khi bạn truy cập Nền tảng thông qua máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có kết nối internet, máy chủ của công ty chúng tôi sẽ tự động ghi lại dữ liệu mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập một trang web. Dữ liệu này có thể bao gồm:

a. Địa chỉ IP của máy tính hoặc thiết bị của bạn;

b. Loại trình duyệt;

c. Trang web bạn đã truy cập trước khi đến với Nền tảng;

d. Các trang trong Nền tảng mà bạn truy cập; và

e. Thời gian dành cho các trang, mục và dữ liệu được tìm kiếm trên Nền tảng, thời gian và ngày truy cập cũng như các số liệu thống kê khác.

10.3. Dữ liệu này được thu thập để phân tích và đánh giá nhằm giúp chúng tôi cải thiện trang web cũng như các dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.

10.4. Cookie là các tệp văn bản nhỏ (thường bao gồm các chữ cái và số) được đặt trong bộ nhớ của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang web hoặc xem một tin nhắn. Chúng cho phép chúng tôi nhận ra một thiết bị hoặc trình duyệt cụ thể và giúp chúng tôi cá nhân hóa nội dung để phù hợp với sở thích ưa thích của bạn nhanh hơn, đồng thời làm cho Dịch vụ và Nền tảng trở nên thuận tiện và hữu ích hơn cho bạn.

10,5. Bạn có thể quản lý và xóa cookie thông qua trình duyệt hoặc cài đặt thiết bị của mình. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện, hãy truy cập tài liệu trợ giúp của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn.

11. Quyền Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Tranh canvas Amazing Art

11.1. BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TRANH CANVAS AMAZING ART CÓ QUYỀN CÔNG BỐ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN CHO BẤT KỲ LUẬT PHÁP, QUY ĐỊNH, CHÍNH PHỦ, THUẾ, THỰC THI PHÁP LUẬT.

WP2Speed by Hoangweb.com