Chính Sách Ưu Đãi

Chương trình áp dụng đối với:

– Đơn hàng từ 500.000, giảm 10% cho tổng đơn hàng

– Đơn hàng từ 1.000.000, giảm 20% cho tổng đơn hàng

– Đơn hàng dành cho khách kinh doanh, vui lòng liên hệ zalo: 0978801111

BẢNG GIÁ TRANH CANVAS:

TRANH ĐÃ HOÀN THIỆN BAO GỒM TRANH VÀ KHUNG

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN CHO ĐƠN HÀNG TỪ 450.000

 

20 cm x 30 cm = 75.000 50 cm x 60 cm = 300.000
30 cm x 30 cm = 110.000 50 cm x 70 cm = 350.000
30 cm x 40 cm = 145.000 50 cm x 80 cm = 400.000
30 cm x 42 cm = 150.000 50 cm x 100 cm = 500.000
30 cm x 45 cm = 160.000 50 cm x 150 cm = 750.000
30 cm x 60 cm = 180.000 60 cm x 60 cm = 360.000
30 cm x 70 cm = 210.000 60 cm x 70 cm = 420.000
30 cm x 90 cm = 270.000 60 cm x 80 cm = 480.000
35 cm x 50 cm = 175.000 60 cm x 90 cm = 540.000
40 cm x 40 cm = 190.000 60 cm x 100 cm = 600.000
40 cm x 50 cm = 200.000 60 cm x 120 cm = 720.000
40 cm x 60 cm = 240.000 60 cm x 150 cm = 800.000
40 cm x 70 cm = 280.000 70 cm x 70 cm = 490.000
40 cm x 80 cm = 320.000 70 cm x 85 cm = 595.000
40 cm x 120 cm = 480.000 70 cm x 100 cm = 700.000
40 cm x 150 cm = 600.000 70 cm x 105 cm = 735.000
Go to