Bảng giá tranh

Chương trình áp dụng:

– Giảm 10% cho tổng đơn hàng từ 1.000.000.

– Giảm 20% cho tổng đơn hàng từ 2.000.000.

TỰ ĐỘNG CHIẾT KHẤU TRONG PHẦN GIỎ HÀNG

BẢNG GIÁ TRANH CANVAS:

TRANH ĐÃ HOÀN THIỆN BAO GỒM TRANH VÀ KHUNG

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN CHO ĐƠN HÀNG TỪ 450.000

BẢNG GIÁ TRANH (Chưa giảm giá)

20 cm x 30 cm = 115.000 50 cm x 60 cm = 320.000 80 cm x 80 cm = 570.000
30 cm x 30 cm = 140.000 50 cm x 70 cm = 360.000 80 cm x 90 cm = 625.000
30 cm x 40 cm = 170.000 50 cm x 80 cm = 400.000 80 cm x 95 cm = 660.000
30 cm x 42 cm = 180.000 50 cm x 100 cm = 480.000 80 cm x 100 cm = 680.000
30 cm x 45 cm = 190.000 50 cm x 150 cm = 680.000 80 cm x 110 cm = 735.000
30 cm x 60 cm = 230.000 60 cm x 60 cm = 365.000 80 cm x 120 cm = 790.000
30 cm x 70 cm = 260.000 60 cm x 70 cm = 410.000 80 cm x 125 cm = 830.000
30 cm x 90 cm = 320.000 60 cm x 80 cm = 455.000 80 cm x 130 cm = 845.000
35 cm x 50 cm = 225.000 60 cm x 90 cm = 500.000 90 cm x 90 cm = 685.000
40 cm x 40 cm = 205.000 60 cm x 100 cm = 545.000 90 cm x 100 cm = 745.000
40 cm x 50 cm = 240.000 60 cm x 120 cm = 640.000 90 cm x 110 cm = 805.000
40 cm x 60 cm = 275.000 60 cm x 150 cm = 775.000 90 cm x 120 cm = 865.000
40 cm x 70 cm = 310.000 70 cm x 70 cm = 460.000 90 cm x 135 cm = 970.000
40 cm x 80 cm = 345.000 70 cm x 85 cm = 545.000 100 cm x 100 cm = 810.000
40 cm x 120 cm = 485.000 70 cm x 100 cm = 615.000 100 cm x 120 cm = 945.000
40 cm x 150 cm = 590.000 70 cm x 105 cm = 645.000 100 cm x 150 cm = 1.140.000
Go to