Hotline
Freeshipping
Khi hóa đơn từ 650.000 VNĐ

Bảng giá tranh

BẢNG GIÁ TRANH CANVAS:

TRANH ĐÃ HOÀN THIỆN BAO GỒM TRANH VÀ KHUNG

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN CHO ĐƠN HÀNG TỪ 650.000

Giảm 10% cho đơn hàng từ 1.000.000đ

Khách hàng mua số lượng vui lòng liên hệ Tại đây

20cm x 30cm = 90.000đ 50cm x 60cm = 275.000đ
30cm x 30cm = 115.000đ 50cm x 70cm = 310.000đ
30cm x 40cm = 140.000đ 50cm x 80cm = 345.000đ
30cm x 42cm = 145.000đ 50cm x 100cm = 420.000đ
30cm x 45cm = 155.000đ 50cm x 150cm = 600.000đ
30cm x 60cm = 190.000đ 60cm x 60cm = 315.000đ
30cm x 70cm = 215.000đ 60cm x 70cm = 355.000đ
30cm x 90cm = 270.000đ 60cm x 80cm = 395.000đ
35cm x 50cm = 185.000đ 60cm x 90cm = 440.000đ
40cm x 40cm = 170.000đ 60cm x 100cm = 480.000đ
40cm x 50cm = 200.000đ 60cm x 120cm = 560.000đ
40cm x 60cm = 230.000đ 60cm x 150cm = 685.000đ
40cm x 70cm = 265.000đ 70cm x 70cm = 400.000đ
40cm x 80cm = 295.000đ 70cm x 85cm = 470.000đ
40cm x 120cm = 415.000đ 70cm x 100cm = 540.000đ
40cm x 150cm = 510.000đ 70cm x 105cm = 565.000đ
Go to