Tranh tĩnh vật bình hoa

ID: stil-11

Chọn tranh:
Chọn kích thước:
size 1
size 2
size 3
size 4
size 5
Chọn khung tranh:
Giá tiền: 480,000 đ
1

Các bạn có thể mua cả bộ 3 tấm hoặc tranh lẻ bằng cách chọn tranh tương ứng trong phần "Chọn tranh".

Kích thước cho bộ tranh 3 tấm:

Size 1 : 30cm x 45cm x 3 tấm

Size 2 : 40cm x 60cm x 3 tấm

Size 3 : 50cm x 75cm x 3 tấm

Size 4 : 60cm x 90cm x 3 tấm

Size 5 : 70cm x 105cm x 3 tấm

1 số khung thể hiện trên mẫu chỉ mang tính minh họa, shop chỉ cung cấp những mẫu khung được đề xuất trong phần “Chọn khung”.

Hình ảnh trên mẫu chỉ để tham khảo, không phản ánh đúng kích thước, kích thước trong phần “Chọn kích thước” mới là kích thước thực tế khi in ra thành phẩm, các bạn cần cân nhắc trước khi chọn mua.

Mua hàng thành công

Go to