Hotline
Freeshipping
Khi hóa đơn từ 650.000 VNĐ

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT - Amazing Art

1. GIỚI THIỆU

1.1. Tổng quan

Chào mừng bạn đến với Amazing Art (bao gồm website và ứng dụng di động Amazing Art) được vận hành bởi Công ty TNHH In Ấn Mỹ thuật Ấn Tượng - Amazing Art. Amazing Art cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng theo các quy định của pháp luật Việt Nam ("Luật riêng tư") và tôn trọng quyền riêng tư của tất cả người dùng trên trang web và ứng dụng di động của chúng tôi ("Nền tảng").

1.2. Định nghĩa

"Dữ Liệu Cá Nhân" là thông tin về một cá nhân, dù đúng hay không, có thể xác định được danh tính của cá nhân đó. Ví dụ: tên, số chứng minh nhân dân, thông tin liên hệ.

1.3. Thỏa thuận

Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, đăng ký tài khoản với Amazing Art hoặc truy cập Nền tảng, bạn xác nhận và đồng ý chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Bạn đồng ý cho phép Amazing Art thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong chính sách này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI.

1.4. Thay đổi

Amazing Art có thể cập nhật Chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi, bao gồm việc đăng tải Chính sách bảo mật sửa đổi trên Nền tảng. Tiếp tục sử dụng Dịch Vụ hoặc Nền Tảng sau khi Chính sách bảo mật được cập nhật sẽ được coi là bạn đã đồng ý với những thay đổi đó.

1.5. Phạm vi áp dụng

Chính sách này áp dụng cho cả Người bán và Người mua đang sử dụng Dịch vụ của Amazing Art.

2. KHI NÀO AMAZING ART SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN?

2.1. Hoạt động người dùng

Amazing Art sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi:

 • Bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Dịch Vụ hoặc Nền tảng của Amazing Art.
 • Bạn gửi các biểu mẫu, bao gồm đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của Amazing Art.
 • Bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến tương tác của bạn với Amazing Art.
 • Bạn tương tác với Amazing Art qua điện thoại, thư từ, fax, Zalo, gặp gỡ trực tiếp, mạng xã hội và email.
 • Bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của Amazing Art hoặc tương tác với chúng tôi qua Nền tảng hoặc Trang Web.
 • Bạn cấp quyền trên thiết bị của bạn để chia sẻ thông tin với ứng dụng hoặc Nền tảng của Amazing Art.
 • Bạn liên kết tài khoản Amazing Art với tài khoản mạng xã hội của bạn hoặc các tài khoản bên ngoài khác.
 • Bạn thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của Amazing Art.
 • Bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho Amazing Art.
 • Bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho Amazing Art vì bất kỳ lý do gì.
 • Bạn thực hiện các hoạt động khác trên Nền tảng của Amazing Art.

2.2. Nguồn thu thập

Amazing Art có thể thu thập thông tin của bạn từ:

 • Bạn.
 • Các công ty liên kết.
 • Các bên thứ ba, bao gồm đối tác kinh doanh (ví dụ: đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển, thanh toán), cơ quan đánh giá tín dụng, đối tác marketing, và các nguồn dữ liệu công khai.

2.3. Thông tin cá nhân của người khác

Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của các cá nhân khác cho Amazing Art (ví dụ: thành viên gia đình, bạn bè), bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của họ để xử lý dữ liệu cá nhân của họ theo Chính sách này.

3. AMAZING ART SẼ THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU GÌ?

3.1. Danh mục dữ liệu cá nhân

Amazing Art có thể thu thập các loại dữ liệu cá nhân sau:

 • Họ tên.
 • Địa chỉ email.
 • Địa chỉ thanh toán và/hoặc giao nhận hàng hóa.
 • Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán.
 • Số điện thoại.
 • Thông tin từ thiết bị được sử dụng để truy cập vào Dịch Vụ hoặc Nền tảng của Amazing Art.
 • Hình ảnh, âm thanh hoặc video..
 • Dữ liệu truyền thông hoặc liên lạc, ví dụ như các tùy chọn nhận thông tin quảng cáo từ Amazing Art hoặc các bên thứ ba.
 • Thông tin sử dụng và giao dịch, bao gồm chi tiết về lịch sử tìm kiếm, giao dịch, quảng cáo và nội dung bạn tương tác trên Nền Tảng.
 • Dữ liệu về địa điểm.
 • Bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập để sử dụng Dịch Vụ hoặc Nền tảng của Amazing Art.
 • Dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

3.2. Chính xác thông tin

Bạn đồng ý không cung cấp cho Amazing Art bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm. Bạn đồng ý sẽ thông báo cho chúng tôi về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. Amazing Art có quyền yêu cầu các tài liệu cần thiết để xác minh bất cứ thông tin nào bạn cung cấp.

3.3. Tài khoản mạng xã hội

Nếu bạn đăng nhập vào Nền tảng của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội ("Tài khoản Mạng Xã hội") hoặc sử dụng các tính năng mạng xã hội của Amazing Art, chúng tôi có quyền truy cập thông tin về bạn mà bạn đã cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ Tài khoản Mạng Xã hội của bạn theo chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ này. Amazing Art sẽ quản lý, xử lý và sử dụng các dữ liệu cá nhân này của bạn theo các quy định của Chính sách này.

3.4. Từ chối thu thập thông tin

Bạn có thể chọn không chia sẻ thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên bằng cách thông báo bằng văn bản đến Chuyên viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi. Tuy nhiên, việc từ chối hoặc hủy bỏ cho phép Amazing Art thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ và Nền tảng.

4. THU THẬP CÁC DỮ LIỆU KHÁC

4.1. Dữ liệu thiết bị

Giống như hầu hết các trang web và ứng dụng di động khác, thiết bị của bạn gửi thông tin có thể gồm có dữ liệu về bạn, được một máy chủ web ghi lại khi bạn sử dụng Nền tảng của Amazing Art. Thông tin này thường bao gồm:

 • Địa chỉ IP.
 • Hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động.
 • Loại trình duyệt.
 • Loại thiết bị di động.
 • Các đặc điểm của thiết bị di động.
 • Địa chỉ tham chiếu của Trang Web.
 • Các trang mà bạn đã truy cập đến trên trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi.
 • Thời gian truy cập.
 • "Cookie" (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của bạn).

4.2. Dữ liệu vị trí

Các ứng dụng di động của Amazing Art có thể thu thập thông tin chính xác về địa chỉ của thiết bị di động của bạn bằng cách sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi. Chúng tôi thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các thông tin này cho các mục đích như:

 • Cung cấp các dịch vụ dựa trên vị trí mà bạn yêu cầu.
 • Chuyển các nội dung có liên quan đến bạn dựa trên vị trí của bạn.
 • Cho phép bạn chia sẻ vị trí của bạn cho các Người dùng khác.

Bạn có thể rút lại sự cho phép để Amazing Art thu thập các thông tin này dựa trên vị trí của bạn thông qua các cài đặt trên thiết bị.

4.3. Dữ liệu sử dụng

Khi bạn xem các trang trên trang web hoặc ứng dụng di động của Amazing Art, thiết bị của bạn gửi thông tin về nội dung, quảng cáo được xem và/hoặc phần mềm được cài đặt bởi các Dịch vụ và Nền tảng và thời điểm.

5. COOKIES

5.1. Sử dụng cookies

Amazing Art hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được cho phép và các đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng "cookie" để thu thập hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến việc sử dụng của bạn đối với Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi. Cookies giúp chúng tôi:

 • Cải thiện Nền tảng và Dịch Vụ của Amazing Art.
 • Đề xuất các dịch vụ và tính năng mới.
 • Cung cấp nội dung có liên quan hơn đến bạn.

5.2. Vô hiệu hóa cookies

Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thực hiện thao tác này, bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Nền tảng hoặc Dịch Vụ của Amazing Art.

6. AMAZING ART SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

6.1. Các mục đích sử dụng

Amazing Art có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn hoặc giao dịch của bạn với các bên thứ ba qua Dịch Vụ.
 • Quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập Dịch Vụ và các Nền tảng của chúng tôi.
 • Đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định.
 • Thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi.
 • Bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác.
 • Nhận dạng, xác minh, đánh giá pháp lý hoặc nhận biết khách hàng.
 • Đánh giá và đưa ra các quyết định liên quan đến hồ sơ tín dụng và rủi ro của bạn.
 • Duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào.
 • Giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ khách hàng.
 • Liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư.
 • Cho phép các người dùng khác tương tác hoặc liên lạc với bạn.
 • Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển.
 • Tiếp thị và quảng cáo.
 • Cung cấp các chương trình và ưu đãi khách hàng.
 • Đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ các quy định của pháp luật.
 • Lập số liệu thống kê và nghiên cứu.
 • Thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh.
 • Kiểm tra Dịch Vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của Amazing Art.
 • Ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận nào.
 • Lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh.
 • Bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.

6.2. Tiết lộ thông tin theo yêu cầu pháp lý

Amazing Art có quyền truy cập, lưu trữ, xử lý và tiết lộ thông tin tài khoản và nội dung của bạn nếu luật pháp yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc của bất kỳ cơ quan chính phủ nào có thẩm quyền đối với Amazing Art hoặc với lý do chính đáng Amazing Art tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ quy trình pháp lý.
 • Thực thi Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi hoặc Chính sách Bảo mật này.
 • Phản hồi bất kỳ khiếu nại nào du cho là nguy cơ hoặc đang xảy ra trên thực tế.
 • Đáp ứng các yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng.
 • Bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Amazing Art, người dùng và / hoặc công chúng.

6.3. Mục đích khác

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết mục đích xử lý dữ liệu khác tại thời điểm xin sự cho phép của bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của bạn là được phép theo pháp luật.

7. AMAZING ART BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG BẰNG CÁCH NÀO

7.1. Biện pháp bảo mật

Amazing Art thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên, chắc chắn không thể có sự đảm bảo an ninh tuyệt đối.

7.2. Lưu trữ và xóa dữ liệu

Amazing Art sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của bạn khi:

 • Bạn yêu cầu chúng tôi làm như vậy.
 • Việc lưu trữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa.
 • Việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào.
 • Không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này.

Chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn sau khi bạn ngưng sử dụng Nền tảng của chúng tôi, hoặc quyền của bạn được sử dụng Nền tảng và/hoặc Dịch Vụ bị chấm dứt. Chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

7.3. Từ chối xóa dữ liệu

Amazing Art có quyền từ chối xóa, tiêu hủy dữ liệu trong trường hợp yêu cầu của bạn không phù hợp với quy định của Luật riêng tư hiện hành, hoặc chúng tôi không được phép xóa, tiêu hủy theo quy định của Luật riêng tư hiện hành.

8. AMAZING ART CÓ TIẾT LỘ THÔNG TIN THU THẬP TỪ NGƯỜI TRUY CẬP HAY KHÔNG?

8.1. Tiết lộ dữ liệu cá nhân

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, Amazing Art sẽ/có thể cần phải sử dụng, xử lý, tiết lộ và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của chúng tôi, và/hoặc các bên thứ ba khác. Các bên thứ ba này có thể ở Việt Nam hoặc bên ngoài Việt Nam. Amazing Art sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài khi phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các bên thứ ba bao gồm:

 • Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi thuê để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
 • Các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền.
 • Bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin vì một trong các Mục Đích.

8.2. Chia sẻ thông tin thống kê

Amazing Art có thể chia sẻ thông tin bao gồm thông tin thống kê và nhân khẩu học về Người Dùng cũng như thông tin về việc sử dụng Dịch Vụ của người dùng với đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình.

8.3. Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng dữ liệu cá nhân

Amazing Art có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các cơ sở pháp lý đã được công nhận, bao gồm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn, để đạt được lợi ích hợp pháp và lý do của chúng tôi để sử dụng dữ liệu đó cao hơn bất kỳ phương hại nào đến quyền bảo vệ dữ liệu của bạn hoặc khi cần thiết liên quan với một yêu cầu pháp lý.

8.4. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân; tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối.

8.5. Trách nhiệm của Bên nhận dữ liệu

Người dùng (bao gồm bất cứ người lao động, đại lý, người đại diện hoặc bất cứ bên nào khác hành động cho Người dùng đó hoặc thay mặt người dùng đó) sở hữu dữ liệu cá nhân của Người dùng khác thông qua việc sử dụng Dịch vụ ("Bên nhận dữ liệu") đồng ý rằng:

 • Họ sẽ tuân thủ với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân liên quan đến các dữ liệu này.
 • Họ sẽ cho phép Amazing Art hoặc Người dùng mà dữ liệu cá nhân của Bên nhận được thu thập ("Bên tiết lộ") được xóa dữ liệu của anh hoặc cô ấy đã bị thu thập khỏi cơ sở dữ liệu của Bên nhận dữ liệu.
 • Họ sẽ cho phép Amazing Art hoặc Bên tiết lộ dữ liệu được rà soát những nội dung đã bị thu thập liên quan đến họ bởi Bên nhận dữ liệu.

9. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM

Các Dịch Vụ của Amazing Art không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố tình thu thập hay lưu giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Bố/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 13 tuổi vui lòng giám sát và đảm bảo thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi không được đăng tải cho Amazing Art.

10. THÔNG TIN THU THẬP BỞI CÁC BÊN THỨ BA

Nền tảng của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. Google Analytics sử dụng cookie để giúp Nền tảng phân tích cách thức người dùng sử dụng Nền tảng của chúng tôi.

11. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT VÀ CÁC TRANG WEB BÊN THỨ BA

11.1. Không đảm bảo tính bảo mật

Amazing Art không đảm bảo tính bảo mật đối với dữ liệu cá nhân và/hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp trên các trang web của bên thứ ba.

11.2. Liên kết với các trang web bên thứ ba

Amazing Art có thể chọn các trang web hoặc ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba khác nhau để liên kết với Nền tảng. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Amazing Art không kiểm soát các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này.

11.3. Trách nhiệm đối với các trang web bên thứ ba

Amazing Art không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này.

13. BẠN CÓ THỂ RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý, YÊU CẦU HẠN CHẾ XỬ LÝ, PHẢN ĐỐI XỬ LÝ, YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN, TRUY CẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẠN ĐÃ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO?

13.1. Rút Lại Sự Đồng Ý, Yêu cầu hạn chế, phản đối xử lý dữ liệu

 • Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép, yêu cầu hạn chế, phản đối trong việc thu thập, xử lý, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ email quangcaomythuatantuong@gmail.com.
 • Việc bạn rút lại sự cho phép, yêu cầu hạn chế, phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch vụ đến bạn.
 • Khi bạn chia sẻ nội dung trên YouTube, bạn cũng có thể rút lại quyền truy cập của Amazing Art vào dữ liệu cá nhân của bạn thông qua trang cài đặt an ninh của Google.

13.2. Yêu cầu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân

 • Bạn có quyền yêu cầu Amazing Art cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của chính bản thân bạn cho bạn bằng cách gửi yêu cầu cho chúng tôi tại địa chỉ email quangcaomythuatantuong@gmail.com.
 • Yêu cầu của bạn chỉ được coi là hợp lệ và được chấp nhận xử lý khi có đầy đủ các thông tin cần thiết và sử dụng đúng biểu mẫu theo quy định của Luật riêng tư hiện hành.
 • Trong trường hợp yêu cầu của bạn là hợp lệ theo quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ thông báo đến bạn về thời gian, địa điểm, hình thức cung cấp dữ liệu cá nhân, chi phí (nếu có).
 • Amazing Art có quyền từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân.

Lưu ý:

 • Chính sách bảo mật này được viết bằng tiếng Việt. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản tiếng Việt và bất kỳ bản dịch nào của chính sách này, bản tiếng Việt sẽ là bản chính thức.
 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với Chuyên viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Amazing Art tại địa chỉ email quangcaomythuatantuong@gmail.com.
Go to