Hotline
Freeshipping
Khi hóa đơn từ 650.000 VNĐ
Altermodern - Hậu hiện đại biến đổi

Altermodern - Hậu hiện đại biến đổi

Ngày đăng: 03/06/2024

Altermodern, một thuật ngữ được định nghĩa bởi Nicolas Bourriaud, là một nỗ lực diễn giải nghệ thuật được tạo ra trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay, như một phản ứng chống lại sự tiêu chuẩn hóa và thương mại hóa. Nó cũng là tên của triển lãm Triennial lần thứ tư của Tate Britain, do Bourriaud làm giám tuyển.

Khái niệm

Trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Hiệp hội Nghệ thuật Úc & New Zealand năm 2005, Nicolas Bourriaud giải thích:

Các nghệ sĩ đang tìm kiếm một hình thái hiện đại mới dựa trên sự chuyển dịch: Điều quan trọng ngày nay là chuyển dịch các giá trị văn hóa của các nhóm văn hóa và kết nối chúng với mạng lưới toàn cầu. "Quá trình tải lại" này của chủ nghĩa hiện đại theo các vấn đề của thế kỷ XXI có thể được gọi là altermodernism, một phong trào kết nối với sự lai tạo văn hóa và cuộc đấu tranh cho quyền tự chủ, đồng thời cũng là khả năng tạo ra những điểm độc đáo trong một thế giới ngày càng được tiêu chuẩn hóa.

Về cơ bản, Altermodern có thể được hiểu là một nghệ sĩ hoạt động trong một thế giới siêu hiện đại hoặc với những ý tưởng hoặc chủ đề siêu hiện đại.

Triển lãm

Tate Britain 2009

Triển lãm Tate bao gồm một loạt bốn sự kiện kéo dài một ngày (gọi là "Prologues"), nhằm mục đích "giới thiệu và khơi dậy tranh luận" xung quanh các chủ đề của Triennial. Mỗi Prologue bao gồm các bài giảng, buổi biểu diễn, phim và một văn bản tuyên ngôn, đồng thời cố gắng xác định những gì mà giám tuyển nhìn thấy là bốn khía cạnh chính của Altermodern:

  • Sự kết thúc của chủ nghĩa hậu hiện đại
  • Sự lai tạo văn hóa
  • Du lịch như một cách mới để tạo ra các hình thức
  • Sự mở rộng các định dạng của nghệ thuật
Go to